ΑΡΧΙΚΗΑντικείμενοΠρατήριο Υγρών ΚαυσίμωνΕγκαταστάσεις ΠετρελαιοειδώνΜεταφορικέςΠρομηθευτέςEmail

 

 

 Profile

 

The company LIALIAS K. Nikolaos was founded in Thessaloniki in 1992 and operates in the oil sector.

The company trades with electronic and electrical systems, as well as software and electromechanical equipment for the chemical industry, petroleum and service stations.

Our concept is the manufacture, assembly and development of electronic and electrical systems as well as the design and development of automation systems. We are known in europe as I.E.C.A (Industrial Electronic & Computer Applications)

 

 


Copyright ©2011 www.lialias.gr