ΑΡΧΙΚΗΑντικείμενοΠρατήριο Υγρών ΚαυσίμωνΕγκαταστάσεις ΠετρελαιοειδώνΜεταφορικέςΠρομηθευτέςEmail

 

 

Σύστημα Διαχείρισης Αντλιών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

pc conpupm

POSMANplus

Το σύστημα διαχείρισης αντλιών υγρών καυσίμων αποτελείται από τον Ελεγκτής Αντλιών Υγρών Καυσίμων (Controller) συνδεδεμένο με τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο κατάλληλο λογισμικό για την διαχείριση και επικοινωνία των αντλιών, δεξαμενών, χειριστών, άνοιγμα - κλείσιμο βαρδιών, ανάγνωση μετρητών κλπ.


 Ελεγκτής Αντλιών Υγρών Καυσίμων

Ο ελεγκτής αντλιών υγρών καυσίμων (forecourt controller ή site controller), είναι μια ηλεκτρονική μονάδα υψηλής τεχνολογίας που έχει δυνατότητα να επικοινωνεί ταυτόχρονα με διαφορετικού τύπου αντλίες που φέρουν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας και στον ίδιο χρόνο μπορεί να δέχεται εντολές και να επιστέφει πληροφορίες στον υπολογιστή  με το δικό του πρωτόκολλο επικοινωνίας.

 
.


Το σύστημα παρέχει :

 • Παρακολούθηση κινήσεων αντλιών και δεξαμενών σε πραγματικό χρόνο.
 • Ενημέρωση Τιμών.
 • Σύνολα ανά βάρδια, ανά αντλία, ανά προϊόν.
 • Ημερήσια σύνολα ανά αντλία, ανά προϊόν.
 • Λογιστικό κλείσιμο βάρδιας ανά αντλία και ανά προϊόν.
 • Δυνατότητα εισαγωγής των πραγματικών αποθεμάτων με πληκτρολόγηση.
 • Λογιστικό κλείσιμο ημέρας, εβδομάδας, μήνα, έτους. 
 • Συνεχή ένδειξη του λογιστικού αποθέματος των δεξαμενών.
 • Ενημέρωση του λογιστικού αποθέματος μετά από κάθε παραλαβή.
 • Λογιστικό κλείσιμο ημέρας, εβδομάδας, μήνα, έτους με σύγκριση το λογιστικό απόθεμα των δεξαμενών.
 • Κινήσεις ανά ώρα, ανά καύσιμο και ανά χειριστή βάρδιας.
 • Αποστολή κίνησης αντλίας στην εμπορική εφαρμογή Petrol Station.
 • Σύγκριση λογιστικών ενδείξεων με τις ενδείξεις του TANKControl.
 

1

 

 

1

Προαιρετικά :

 • Σύνδεση με Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης.
 • Πλήρη διαχείριση πελατών και προμηθευτών (Εμπορικό πρόγραμμα)
 • Σύνδεσημε το σύστημα μέτρηση στάθμης δεξαμενών TANKControl.
 • Χρήση Μαγνητικών καρτών ή ιButton χειριστών και πελατών .
 • Σύνδεση με σύστημα Αυτόματης έκδοσης αποδείξεων.
 • Αποστολή και λήψη πληροφοριών από και προς τα κεντρικά .
 • Σύνδεση με σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης .
 • Σύνδεση με σύστημα ανίχνευσης επικίνδυνων ατμών καυσίμων.
 • Σύνδεση με σύστημα εξαερισμού επικίνδυνων ατμών καυσίμων .
 • Σύνδεση με σύστημα emergency stop - shut down.
 • Σύνδεση με σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης με κάμερες. 
 • Σύνδεση με ηλεκτρονικό πίνακα τιμών. 

 

 

  2    
       
1111

Copyright ©2011 www.lialias.gr